Vereniging

Ouderen Zwemclub Oirschot stelt zich ten doel het zwemmen voor inwoners van Oirschot van 50 jaar en ouder gemakkelijk te maken. Ouderen Zwemclub Oirschot is opgericht in 1973 en staat als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17278185. Het bestuur van de vereniging heeft een huishoudelijk reglement en een privacyverklaring.
Elk jaar in februari is er een ledenvergadering, waarbij de hoogte van de contributie voor het huidige zwemjaar wordt vastgesteld. Een keer in de vijf jaar is er een lustrumviering.
Op 19 januari 2019 ontving Ouderen Zwemclub Oirschot de aanmoedigingsprijs tijdens Sportgala Oirschot 2018.

Het bestuur van Ouderen Zwemclub Oirschot bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Marjo v.d. Burgt

Voorzitter: Marjo v.d. Burgt-v. Dommelen
Sinds 2017 in het bestuur. Vertegenwoordiger dinsdag groep.
Secretaris Ida Provoost

Secretaris: Ida Provoost-Blom
Sinds 2012 in het bestuur. Vertegenwoordiger dinsdag groep.
Bereikbaar op 013 5133445 en ozosecretariaat@gmail.com.Penningmeester André van Oort

Penningmeester: André van Oort
Sinds 2016 in het bestuur. Vertegenwoordiger maandag groep.
Bereikbaar op 0499 572281.Lid Hannie de Kort

Lid: Hannie de Kort
Sinds 2021 in het bestuur. Vertegenwoordiger maandag groep.Lid Hans Vennix

Lid: Hans Vennix
Sinds 2020 in het bestuur. Vertegenwoordiger vrijdag groep.


De teksten op deze website zijn eigendom van Ouderen Zwemclub Oirschot. De foto's zijn gemaakt door Marjo v.d. Burgt en André van Oort. Teksten en foto's mogen alleen door derden gebruikt worden indien van tevoren toestemming aan het bestuur van Ouderen Zwemclub Oirschot is gevraagd en voorzien wordt van een bronvermelding.